Το KES College είναι μια Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που μετρά 50 χρόνια λειτουργίας (από το 1971) και είναι ένα αναγνωρισμένο και καταξιωμένο κολλέγιο στην Κύπρο.

Λειτουργεί στη Λευκωσία και προσφέρει 22 Προγράμματα Σπουδών σε επίπεδο Διπλώματος, Ανώτερου Διπλώματος και Πτυχίου, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Mητρώο του Yπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και Αξιολογημένα - Πιστοποιημένα και άρα οι φοιτητές δικαιούνται Κρατική Χορηγία, η οποία ανέρχεται έως και 3.420€ για κάθε έτος σπουδών βάσει οικονομικών κριτηρίων.

Τα Προγράμματα Σπουδών του κολλεγίου είναι πρωτοποριακά και πολλά από αυτά μοναδικά στην Κύπρο και όλα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες συνθήκες και ανάγκες για επαγγελματική αποκατάσταση.

Πολλά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στο KES College λειτούργησαν για πρώτη φορά στην Κύπρο εδώ και αρκετά χρόνια (π.χ. ∆ιοίκηση Γραφείου και Γραµµατειακές Σπουδές από το 1971, ∆ηµοσιογραφία και ∆ηµόσιες Σχέσεις από το 1972, Αισθητική από το 1979, Μαγειρική και Γαστρονοµικές Τέχνες από το 1995, Ιατρικοί Επισκέπτες από το 1999, Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου από το 2008) και ως εκ τούτου τόσο το Κολλέγιο όσο και οι διδάσκοντες - εκτός από τα ακαδηµαϊκά και επαγγελµατικά τους προσόντα - έχουν µια µακρά διδακτική πείρα που δίχως άλλο συµβάλλει αποφασιστικά στην άνοδο των επιπέδων της προσφερόµενης εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Πέρα από τη θεωρητική ενηµέρωση των φοιτητών, το KES College δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην πρακτική κατάρτιση. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο µε διαρκή πρακτική άσκηση µέσα στα ειδικά εργαστήρια του κάθε προγράμματος σπουδών όσο και µε πρακτική εργασία σε χώρους εργασίας.

Επιπλέον, η φοίτηση στο KES College είναι υποχρεωτική και οι φοιτητές εµπλέκονται ουσιαστικά στη διαδικασία της διδασκαλίας - µάθησης σ’ όλες τις λεπτοµέρειές της.

Φιλοδοξία του KES College είναι να προσφέρει σοβαρή επαγγελµατική και υπεύθυνη εκπαίδευση και κατάρτιση σε τοµείς που υπάρχει ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Η τολµηρή, καινοτόµα και πρωτοποριακή πρωτοβουλία του KES College να προσφέρει επαγγελματικά προγράμματα σπουδών µε βάση τα διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα συνέβαλε και στην αναβάθµιση των αντίστοιχων επαγγελµάτων.

Το KES College θα συνεχίσει µε συνέπεια και υπευθυνότητα την καινοτόµα και πρωτοποριακή προσφορά του στον τοµέα των Επαγγελµατικών Προγραμμάτων Σπουδών αναζητώντας πάντα και άλλα Προγράµµατα Σπουδών με μέλλον στην αγορά εργασίας.

 

5 Λεωφόρος Καλλιπόλεως
1055 Λευκωσία - Κύπρος

Τηλ. : +357 22 875737
Φαξ : +357 22 756562

Email: [email protected]