Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 

 • Καθεστώς Εργοδότησης: Πλήρης Απασχόληση

  Θέση: Λέκτορας

  Ειδικότητα: Διοίκηση Επιχειρήσεων / Marketing

  Προγράμματα Σπουδών: Hotel Management, Γαστρονομικές Τέχνες, Αρτοποιία  και Ζαχαροπλαστική, Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων, Αισθητική και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής, Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου, Business Management  

  Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα: Ο κος Κώστας Γεροκώστας είναι Λέκτορας στο ΚES College από το 2005 - 5/2016 και από το 10/2017. Είναι κάτοχος  μεταπτυχιακού διπλώματος ΜΒΑ και πτυχίου (BSc) Marketing Management από το Πανεπιστήμιο Florida Metropolitan. Διετέλεσε Deputy Academic Director το 5/2016-1/2017 σε εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης εργάστηκε ως Head of the Marketing & Subscriptions Service Department την περίοδο 2004-2008 στην εταιρεία CreditInfo Cyprus και το 2000-2002 στην εταιρεία Leptos Group of Companies ως Marketing Executive. Διδάσκει θέματα της ειδικότητάς του.

 • Καθεστώς Εργοδότησης: Μερική Απασχόληση

  Θέση: Ανώτερος Λέκτορας

  Ειδικότητα: Ψυχολογία

  Προγράμματα Σπουδών: Business Management

  Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα: Ο Δρ Νίκος Γεωργίου είναι Ανώτερος Λέκτορας Ψυχολογίας στο KES College από το 2009. Είναι κάτοχος PhD στη Ψυχολογία, Μεταπτυχιακού Τίτλου (MA) στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Πτυχίου Ψυχολογίας και Δίπλωμα Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής. Συμμετείχε με παρουσιάσεις σε αριθμό διεθνών και τοπικών συνεδρίων ψυχολογίας. Ο Δρ. Γεωργίου έχει εργαστεί στις κεντρικές φυλακές (2005-2009), στο Ψυχιατρικό Ίδρυμα Αθαλάσσας (2009) και στη Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας (2009) ως Νοσηλευτής Ψυχικής Υγείας. Επίσης, έχει εργαστεί ως βοηθός ερευνητής σε ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Κύπρου κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Διδάσκει θέματα της ειδικότητάς του. 

  Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις: Georgiou, N.A., Stavrinides, P. & Georgiou, S. (2016). Parenting and children’s adjustment problems: The mediating role of self-esteem and peer relations. Journal of Behavioral and Emotional Difficulties, 21(4) Pages 433-446.    

 • Καθεστώς Εργοδότησης: Πλήρης Απασχόληση

  Θέση: Λέκτορας

  Ειδικότητα: Λογιστική

  Προγράμματα Σπουδών: Hotel Management, Business Management, Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων, Αισθητική και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής, Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου, Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές

  Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα: Ο κος Δημήτρης Δημητρίου είναι Λέκτορας στο KES College από το 2015. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πτυχίου στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά από το University of North Texas. Έλαβε μέρος σε διάφορα σεμινάρια που σχετίζονται με παιδαγωγικά και την επιστήμη του. Εργάστηκε στο Pascal English School ως καθηγητής Λογιστικής και χρηματοοικονομικών την περίοδο 2000 - 2014. Επίσης δίδαξε Λογιστική στο ΑΞΙΚ το 1999 - 2001 και σε φροντιστήριο το 1992 - 1999. Εργάστηκε στην εταιρεία J & P (Σαουδική Αραβία) ως Ελεγκτής το 1988-1991. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής και αξιολογητής από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Διδάσκει θέματα της ειδικότητάς του.

 • Καθεστώς Εργοδότησης: Μερική Απασχόληση

  Θέση: Λέκτορας

  Ειδικότητα: Supply Chain and Logistics

  Προγράμματα Σπουδών: Εφοδιαστική Αλυσίδα

  Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:  Ο κος Λοΐζος Ηρακλέους είναι καθηγητής στο Κολλέγιο ΚΕΣ από το 2021. Είναι κάτοχος Πτυχίου στo Industrial Engineering από το Northeastern University. Από το 2020 εργάζεται στην Iminder Ltd στη θέση του Σύμβουλου Επιχειρήσεων κατέχοντας τη θέση του Ανώτερου Διευθυντή. Διδάσκει σε θέματα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics. Κατά την επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεκίνησε από τους κλάδους του φαρμάκου (Pzifer) ακολούθως του Horeca (Douwe Egberts coffee) και λιανεμπορίου ως Μηχανικός Πωλήσεων (όμιλος CiC Group). Διετέλεσε υπεύθυνος των συμβουλευτικών υπηρεσιών της εταιρείας Planning Cyprus Ltd, για δέκα έτη, ενώ τα τελευταία έτη κατείχε τη θέση του Logistics Engineer σε εταιρεία 3PL στη Κύπρο.

  Κατά την μακρόχρονη εμπειρία του συνεργάστηκε ως Επιστημονικός Σύμβουλος- Εξωτερικός Συνεργάτης σε διάφορες εταιρείες του ιδιωτικού όπως επίσης και του Ευρύτερου Δημοσίου τομέα.

  Ο κος Ηρακλέους είναι εγγεγραμμένος Μηχανικός Μηχανολόγος στο ΕΤΕΚ όπως επίσης είναι μέλος του Κυπριακού Φορέα Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΚΥ.Φ.Ε.ΑΣ).

 • Καθεστώς Εργοδότησης: Μερική Απασχόληση

  Θέση: Λέκτορας

  Ειδικότητα: Πληροφορική 

  Προγράμματα Σπουδών: Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές, Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων, Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου

  Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα: Η κα Νικολέττα Κλείτου είναι Λέκτορας στο KES College από το 2018. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου (MSc) in Computer and Internet Technologies από το University of Strathclyde και Πτυχίου (BSc) in Computer Science από το Cyprus College. Έχει δέκα έτη διδακτικής εμπειρίας στην ιδιωτική και στη δημόσια εκπαίδευση, καθώς εργάστηκε από το 2008 ως το 2011 στο Ινστιτούτο Πληροφορικής Αμφορέας, ενώ από το 2012 ως σήμερα συνεργάζεται με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ως εκπαιδευτικός πληροφορικής σε ποικίλες δομές εκπαίδευσης (Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, Επιμορφωτικά Κέντρα, Νέα Σύγχρονη Μαθητεία και Ολοήμερα σχολεία) στην εκπαίδευση ανηλίκων και ενηλίκων. Προγενέστερα εργάστηκε ως αναλύτρια/προγραμματίστρια στην Interlife Insurance Ltd (2006-2009). Το 2015 συμμετείχε στο Διεθνές Ερευνητικό Πρόγραμμα PISA ως εξωτερικός συνεργάτης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Διδάσκει θέματα σχετικά με την Επιστήμη της Πληροφορικής και επιμορφώνεται διαρκώς σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση.

 • Καθεστώς Εργοδότησης: Μερική Απασχόληση

  Θέση: Ανώτερος Λέκτορας

  Ειδικότητα: Μαθηματικά και Στατιστική

  Προγράμματα Σπουδών: Εφοδιαστική Αλυσίδα

  Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:  H Δρ. Σοφία Κυριάκου είναι Ανώτερος Λέκτορας στο KES College από το 2020. Είναι κάτοχος Διδακτορικού στη Στατιστική (University College London), Μεταπτυχιακού στην Εφαρμοσμένη Στατιστική  (University of Oxford) και Πτυχίου στα Μαθηματικά (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Από το 2011 έχει διδακτική εμπειρία Στατιστικής στην Ανώτερη Εκπαίδευση και Μαθηματικών στη Μέση Εκπαίδευση.

  Δημοσιεύσεις:

  Kyriakou, S., Kosmidis, I., & Sartori, N. (2019). Median bias reduction in random-effects meta-analysis and meta-regression. Statistical methods in medical research28(6), 1622-1636.  

 • Καθεστώς Εργοδότησης: Πλήρης Απασχόληση

  Θέση: Συντονίστρια Προγράμματος Σπουδών, Ανώτερος Λέκτορας

  Ειδικότητα: Δοίκηση Επιχειρήσεων, Εφοδιαστική

  Προγράμματα Σπουδών:  Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές, Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων, Hotel Management, Εφοδιαστική

  Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα: Η κα Μαρίνα Κωνσταντίνου είναι «Συντονίστρια των Προγραμμάτων Σπουδών Εφοδιαστική, Business Management, Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές» και Ανώτερος Λέκτορας στο KES COLLEGE από το 2019. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στα Logistics and Supply Chain Management από το Cranfield University και Πτυχίου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Εργάστηκε επιτυχώς στο χώρο του λιανικού εμπορίου στη θέση Purchasing Executive όπου και ειδικεύτηκε στα τρόφιμα και τη διαχείρηση τους μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Επίσης εργάστηκε για επτά χρόνια στη θέση Purchasing Manager στον τομέα της βιομηχανίας. Διδάσκει θέματα της ειδικότητας της.

 • Καθεστώς Εργοδότησης: Πλήρης Απασχόληση

  Θέση: Λέκτορας

  Ειδικότητα: Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων 

  Προγράμματα Σπουδών: Ιατρικοί Επισκέπτες, Γαστρονομικές Τέχνες, Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική, Hotel Management, Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές, Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων, Αισθητική και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής

  Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα: Η κα. Έλενα Παναγιώτου είναι Λέκτορας στο KES College από το 2020.  Είναι κάτοχος MBA του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης και απόφοιτη του τμήματος Οικονομικών της σχολής Οικονομικών Σπουδών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Επιπλέον, είναι υποψήφια διδάκτορας στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην επίδραση της εταιρικής κουλτούρας στις λογιστικές διαδικασίες και στη σύνδεση μεταξύ ικανοποίησης και αφοσίωσης των εργαζομένων με την παραγωγικότητά τους.

 • Καθεστώς Εργοδότησης: Μερική Απασχόληση

  Θέση: Λέκτορας

  Ειδικότητα: Πληροφορική 

  Προγράμματα Σπουδών: Hotel Management, Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές 

  Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα: Η κα Σοφία Πρατζιώτη είναι Λέκτορας στο ΚES College από το 2017. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου International Business, από το University of Birmingham και Μεταπτυχιακού τίτλου στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επίσης κατέχει πτυχίο Πληροφορικής από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Από το 2010 εργάζεται ως Λέκτορας και συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο, διδάσκοντας θέματα της ειδικότητας της. 

 • Καθεστώς Εργοδότησης: Πλήρης Απασχόληση

  Θέση: Λέκτορας

  Ειδικότητα: Ελληνική και Αγγλική Δακτυλογραφία

  Προγράμματα Σπουδών: Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές

  Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα: Η κα Ειρήνη Σταυρίδη είναι Λέκτορας στο KES College από το 2018. Είναι κάτοχος πτυχίου της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Έχει 36 χρόνια διδακτική πείρα σε ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, διδάσκοντας μαθήματα Ελληνικής και Αγγλικής Δακτυλογραφίας, Ελληνικής Στενογραφίας  και Λογιστικής. Από το 2002 μέχρι σήμερα διατηρεί τα Φροντιστήρια Ειρήνη Σταυρίδη. Αρκετές μαθήτριες της έχουν διακριθεί με παγκύπρια και παγκόσμια βραβεία στις εξετάσεις LCCI Text Production II και III level. Διδάσκει θέματα της ειδικότητάς της.

 • Καθεστώς Εργοδότησης: Μερική Απασχόληση

  Θέση: Λέκτορας

  Ειδικότητα: Αγγλική Φιλολογία

  Προγράμματα Σπουδών: Γαστρονομικές Τέχνες, Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική, Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων, Ιατρικοί Επισκέπτες, Αισθητική, Αισθητική και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής, Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές, Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου, Δημοσιογραφία με Δημόσιες Σχέσεις

  Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα: Η κα. Μαρία Τσερκέζου είναι Λέκτορας στο Κολλέγιο ΚΕΣ από τον Σεπτέμβριο του 2020. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στην Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας από το University of Essex (UK) και Πτυχίου στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα). Από το 2002 εργάζεται σαν Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας στον ιδιωτικό τομέα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Διδάσκει μαθήματα της ειδικότητάς της όπως Academic English, General English, ESP, IGCSE και IELTS.

 • Καθεστώς Εργοδότησης: Μερική Απασχόληση

  Θέση: Λέκτορας

  Ειδικότητα: Ελληνική Φιλολογία και Δημόσιες Σχέσεις

  Προγράμματα Σπουδών: Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές, Ιατρικοί Επισκέπτες, Δημοσιογραφία με Δημόσιες Σχέσεις 

  Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα: Η κα Άντρη Χριστοδούλου  είναι Λέκτορας στο KES College από το 2007. Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Τίτλου «Επικοινωνία και Δημοσιογραφία» από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και του Πτυχίου «Ιστορία και Αρχαιολογία» από το Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκει ποικίλα θέματα της ειδικότητάς της, όπως είναι τα Νέα και Αρχαία Ελληνικά, η Ιστορία, μαθήματα Πολιτισμού και Κοινωνίας, μαθήματα δημόσιας έκφρασης και Δημοσιογραφία. Επίσης, ασχολείται με τη διδασκαλία της Ελληνικής σε ενήλικες αλλοδαπούς. Από το 2016 συμμετέχει ως εκπαιδεύτρια στο πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Ένταξης και Μετανάστευσης και την Κυπριακή Δημοκρατία. Διδάσκει θέματα της ειδικότητάς της.

 • Καθεστώς Εργοδότησης: Μερική Απασχόληση

  Θέση: Λέκτορας

  Ειδικότητα: Supply Chain and Logistics

  Προγράμματα Σπουδών: Εφοδιαστική Αλυσίδα

  Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα: Ο κ. Κωνσταντίνος Χρυσικόπουλος ξεκίνησε ως Λέκτορας στο KES College από τον Ιανουάριο του 2021. Είναι ένα πολύ έμπειρο στέλεχος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας με εκτεταμένη έκθεση και τεχνογνωσία στα περιβάλλοντα της παγκόσμιας αγοράς. Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων και Στατιστικής από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, πιστοποιητικού Logistics από το Imadel της Ελβετίας, ενώ του έχει απονεμηθεί το πιστοποιητικό APICS-CSCP.

  Στα 30 χρόνια της καριέρας του κατείχε πολλές εκτελεστικές θέσεις ως Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics καθώς και Γενικός Διευθυντής σε αξιόπιστους εθνικούς και πολυεθνικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, λειτουργώντας σε διαφορετικά κανάλια διανομής και βιομηχανικούς κλάδους.

  Ο Κωνσταντίνος είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής στην Κύπρο και την Ελλάδα και έχει εκπαιδεύσει διάφορους επαγγελματίες σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας με περισσότερες από 2000 ώρες σεμιναρίων στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τα ΗΑΕ και το Κατάρ Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Επιχειρήσεων (ΚΥΦΕΑΣ), μέλος της ELA (European Logistics Association) και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EEL (Ελληνική Εταιρεία Logistics).

5 Λεωφόρος Καλλιπόλεως
1055 Λευκωσία - Κύπρος

Τηλ. : +357 22 875737
Φαξ : +357 22 756562

Email: info@kes.ac.cy