Greek

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 

 • Καθεστώς Εργοδότησης: Πλήρης Απασχόληση

  Θέση: Λέκτορας

  Ειδικότητα: Διοίκηση Επιχειρήσεων / Marketing

  Προγράμματα Σπουδών: Hotel Management, Business Management, Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων, Αισθητική και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής, Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου

  Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα: Ο κος Κώστας Γεροκώστας είναι Λέκτορας στο ΚES College από το 2005 - 5/2016 και από το 10/2017. Είναι κάτοχος  μεταπτυχιακού διπλώματος ΜΒΑ και πτυχίου (BSc) Marketing Management από το Πανεπιστήμιο Florida Metropolitan. Διετέλεσε Deputy Academic Director το 5/2016-1/2017 σε εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης εργάστηκε ως Head of the Marketing & Subscriptions Service Department την περίοδο 2004-2008 στην εταιρεία CreditInfo Cyprus και το 2000-2002 στην εταιρεία Leptos Group of Companies ως Marketing Executive. Διδάσκει θέματα της ειδικότητάς του.

 • Καθεστώς Εργοδότησης: Πλήρης Απασχόληση

  Θέση: Συντονιστής Προγράμματος Σπουδών, Ανώτερος Λέκτορας

  Ειδικότητα: Διοίκηση Επιχειρήσεων

  Προγράμματα Σπουδών: Γαστρονομικές Τέχνες, Αισθητική, Διοίκηση Ιατρικών Επισκεπτών, Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων, Εφοδιαστική

  Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα: Ο Δρ. Κωνσταντίνος Δέδες είναι απόφοιτος της σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, της National Academy of Business Administration της Νέας Υόρκης, με ειδίκευση στα Διεθνή Επιχειρησιακά Χρηματοοικονομικά και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το ίδιο ίδρυμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) με ειδίκευση την Επιχειρησιακή Στρατηγική και Λήψη Αποφάσεων. Από το πανεπιστήμιο Αιγαίου έλαβε τον διδακτορικό του τίτλο στην επιχειρησιακή στρατηγική και πολιτική ως Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος και παράλληλα τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (M.Sc.) του προγράμματος Ναυτιλία, Μεταφορές  και Διεθνές Εμπόριο.

  Έχει εργαστεί ως Ανώτερος Λέκτορας και Ακαδημαϊκός Διευθυντής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου Glyndwr και του κολλεγίου Blake Hall College του Λονδίνου. Επίσης έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος σε μεγάλους οργανισμούς παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών όπως και στέλεχος στο Χρηματιστήριο της Θεσσαλονίκης. Από το 2021, έχει αναλάβει τα καθήκοντα Συντονιστή του Προγράμματος Διοίκησης επιχειρήσεων στο KES College, μαζί με διάφορα διδακτικά αντικείμενα.

  Είναι πιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ποιότητας (ISO 9000), περιβάλλοντος (ISO 14000) και ασφάλειας πληροφοριών (ISO 27000), καθώς επίσης και ειδικευμένος στη Διαχείριση Κρίσεων.

  Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα συνεδρίων με δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις, ενώ έχει βραβευτεί από το World Ports Association για την ερευνητική του εργασία, σχετικά με την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στα κύρια λιμάνια της Ελλάδας και από την Oxford Innovation και το Small Business Assοciation της Αγγλίας για την καινοτόμο πρότασή του στη στρατηγική ανάπτυξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

 • Καθεστώς Εργοδότησης: Πλήρης Απασχόληση

  Θέση: Λέκτορας

  Ειδικότητα: Λογιστική 

  Προγράμματα Σπουδών: Hotel Management, Business Management, Διευθύνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων, Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές, Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου, Αισθητική και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής

  Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα: Ο κος Δημήτρης Δημητρίου είναι Λέκτορας στο KES College από το 2015. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πτυχίου στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά από το University of North Texas. Έλαβε μέρος σε διάφορα σεμινάρια που σχετίζονται με παιδαγωγικά και την επιστήμη του. Εργάστηκε στο Pascal English School ως καθηγητής Λογιστικής και χρηματοοικονομικών την περίοδο 2000 - 2014. Επίσης δίδαξε Λογιστική στο ΑΞΙΚ το 1999 - 2001 και σε φροντιστήριο το 1992 - 1999. Εργάστηκε στην εταιρεία J & P (Σαουδική Αραβία) ως Ελεγκτής το 1988-1991. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής και αξιολογητής από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Διδάσκει θέματα της ειδικότητάς του.

 • Καθεστώς Εργοδότησης: Πλήρης Απασχόληση

  Θέση: Λέκτορας

  Ειδικότητα: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού  

  Προγράμματα Σπουδών: Hotel Management, Business Management, Διοίκηση Ιατρικών Επισκεπτών

  Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:

  Η κα. Άντρια Καλαθά είναι Λέκτορας στο ΚES College την περίοδο 02/2017 - 05/2018 και από το 10/2021 – σήμερα. Η κα. Καλαθά δραστηριοποιείται στον Τομέα της Υγείας τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Εργάστηκε ως Προϊστάμενη τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού σε μεγάλο Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο και συνεχίζει την πορεία της στον Τομέα της Υγείας μέχρι σήμερα σε Οργανισμό Δημόσιου Δικαίου. Η εμπειρία της περιλαμβάνει πολλές ώρες διδασκαλίας από το 2012 σε διάφορα Δημόσια και Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όπου έχει εργαστεί στην επιμόρφωση και εκπαίδευση ενηλίκων. Κατέχει πτυχίο στα Μαθηματικά από το Sheffield Hallam University, UK και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές μεταξύ άλλων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού στο CIIM και στην Επικοινωνία και Δημοσιογραφία στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει επίσης στην κατοχή της το IPGCE από το University of Buckingham. Είναι πιστοποιημένη Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΝΑΔ από το 2020. Έχει στο ενεργητικό της εκπαιδεύσεις σε θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοίκησης σε Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια στην Κύπρο. Είναι πάντα πρόθυμη να βοηθήσει και να βοηθηθεί μεταφέροντας όσα έχει αποκομίσει από τις επαγγελματικές και άλλες εμπειρίες της.

 • Καθεστώς Εργοδότησης: Μερική Απασχόληση

  Θέση: Λέκτορας

  Ειδικότητα: Ρωσική Γλώσσα

  Προγράμματα Σπουδών: Γαστρονομικές Τέχνες

  Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα: Η κα Τατιάνα Καρπί είναι Λέκτορας στο Κολλέγιο ΚΕΣ από τον Γενάρη 2021. Είναι κάτοχος πτυχίου στη Ρωσική φιλολογία από το Κρατικό Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Από το 2012 - 2020 εργάστηκε  σε αντίστοιχη θέση στο Ιδιωτικό Φροντιστήριο. Συμμετείχε σε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα εξασφαλίζοντας Πιστοποίηση σε θέμα Μεθοδολογίας Διδασκαλίας Ρωσικής ως Ξένης Γλώσσας. Είναι συγγραφέας ειδικού εγχειριδίου για εκμάθηση Ρωσικών με έμφαση στις γαστρονομικές τέχνες. Διδάσκει θέματα της ειδικότητάς της.

 • Καθεστώς Εργοδότησης: Μερικής Απασχόληση

  Θέση: Λέκτορας

  Ειδικότητα: Διοίκηση Επιχειρήσεων

  Προγράμματα Σπουδών: Hotel Management

  Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα: Η κα Στέλλα Κυριακίδου είναι Λέκτορας στο ΚES College από το 2016. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου (ΜΑ) στο Μάρκετινγκ σε βιομηχανικές χώρες από το Πανεπιστήμιο του Strathclyde και Πτυχίου (ΒΑ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Εξειδικεύεται κυρίως σε βιωματικά σεμινάρια με θέματα διοίκησης, ηγεσίας, επικοινωνίας, μάρκετινγκ, διαχείριση χρόνου και ανάπτυξης αποτελεσματικών ομάδων. Εργάστηκε ως Ανώτερος Λέκτορας Διοίκησης και Μάρκετινγκ για 23 χρόνια σε εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα ασχολήθηκε με την επαγγελματική εκπαίδευση σε διακοινοτικά προγράμματα για μη-κυβερνητικούς οργανισμούς και ως εκπαιδεύτρια επαγγελματικών σεμιναρίων για την Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και το Μεσογειακό Ινστιτούτο Ερευνών για θέματα Ισότητας φύλου. Στη συνέχεια εργάστηκε στο Δημόσιο για την οργάνωση και επιτυχή διεκπεραίωση της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαικής Επιτροπής ως Λειτουργός Ευρωπαϊκών θεμάτων. Διδάσκει θέματα της ειδικότητας της.

 • Καθεστώς Εργοδότησης: Πλήρης Απασχόληση

  Θέση: Λέκτορας

  Ειδικότητα: Διοίκηση Ξενοδοχείων / Τουριστικά

  Προγράμματα Σπουδών: Hotel Management / Travel and Tourism

  Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:  Η κα. Ολβία Κυριάκου είναι Λέκτορας στο KES College από το 2021. Είναι αριστούχος κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου με θέμα Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδικότητα στο Ανθρώπινο Δυναμικό από το Cardiff Metropolitan University of Wales.  Ως επίσης και πτυχίου διοίκησης ξενοδοχείων και Τουρισμού από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Ανώτερου Διπλώματος από το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ).  Από το 2015 εργάζεται στη ξενοδοχειακή βιομηχανία. Από το 2017 εργάστηκε ως Υπεύθυνος οροφοκομίας για δύο χρόνια στο Four Seasons Hotel στη Λεμεσό. Έπειτα τον Απρίλιο του 2019 στο άνοιγμα ενός καινούριου ξενοδοχείου Amara Hotel εργάστηκε ως Υπεύθυνος οροφοκομίας και μετά ως Υπεύθυνος Υποδοχής μέχρι και σήμερα. Έχει επίσης και πιστοποιητικό παρακολούθησης Cultural Tourism Specialist based on ISO 17024. Διδάσκει θέματα της ειδικότητάς της.

 • Καθεστώς Εργοδότησης: Μερική Απασχόληση

  Θέση: Λέκτορας

  Ειδικότητα: Δημόσιες Σχέσεις    

  Προγράμματα Σπουδών: Hotel Management, Δημοσιογραφία με ΔΣ, Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές 

  Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα: Η κα Αλεξάνδρα Κωνσταντίνου είναι Λέκτορας στο KES College από το 2021. Σπούδασε Επικοινωνία και Μέσα Ενημέρωσης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Στρατηγική Επικοινωνίας και Δημόσιες Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Νανσύ 2 της Γαλλίας.

  Εργάστηκε ως δημοσιογράφος ρεπορτάζ Οικονομίας και Επιχειρήσεων στην εφημερίδα Ο Φιλελεύθερος και ως Σύμβουλος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στην Hill & Knowlton Strategies στο Παρίσι, καθώς επίσης στο Ινστιτούτο Χάρβαρντ στη Λευκωσία, ενώ κατείχε τη θέση της Λειτουργού για θέματα Τύπου στην Primetel.

  Ακόμη, κατείχε τη θέση της Λειτουργού Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στην Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων και στον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

 • Καθεστώς Εργοδότησης: Πλήρης Απασχόληση

  Θέση: Λέκτορας

  Ειδικότητα: Τεχνολογία Τροφίμων 

  Προγράμματα Σπουδών: Γαστρονομικές Τέχνες, Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική, Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων, Hotel Management, Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων

  Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα: Η κα Ήβη Κωνσταντίνου είναι Λέκτορας στο KES College από το 2016. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου (MSc) στη Διαχείριση Ποιότητας Τροφίμων από το Πανεπιστήμιο Wagenigen της Ολλανδίας και Πτυχίου στην Τεχνολογία Τροφίμων από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) της Καρδίτσας. Από το 2015 εργάζεται ως εξωτερικός σύμβουλος στην εταιρεία Q-Point BV σε θέματα διασφάλισης ποιότητας τροφίμων. Διδάσκει θέματα της ειδικότητας της.

 • Καθεστώς Εργοδότησης: Πλήρης Απασχόληση

  Θέση: Συντονίστρια Προγράμματος Σπουδών, Ανώτερος Λέκτορας

  Ειδικότητα: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Logistics 

  Προγράμματα Σπουδών: Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές, Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων, Hotel Management

  Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα: Η κα Μαρίνα Κωνσταντίνου είναι Συντονίστρια των Προγραμμάτων Σπουδών Εφοδιαστική / Logistics, Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές και Ανώτερος Λέκτορας στο KES COLLEGE από το 2019. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στα Logistics and Supply Chain Management από το Cranfield University και Πτυχίου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Εργάστηκε επιτυχώς στο χώρο του λιανικού εμπορίου στη θέση Purchasing Executive όπου και ειδικεύτηκε στα τρόφιμα και τη διαχείρηση τους μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Επίσης εργάστηκε για επτά χρόνια στη θέση Purchasing Manager στον τομέα της βιομηχανίας. Διδάσκει θέματα της ειδικότητας της.

 • Καθεστώς Εργοδότησης: Μερική Απασχόληση

  Θέση: Λέκτορας

  Ειδικότητα: Γαλλική Γλώσσα

  Προγράμματα Σπουδών: Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων

  Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα: Η κα Ελεάνα Μουτάφη είναι Λέκτορας στο KES College από το 2014. Έχει πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εργάστηκε σε ιδιωτική σχολή ξενών γλωσσών ως καθηγήτρια Γαλλικών από το 2007-2011.  Επιπλέον εργάστηκε ως μεταφράστρια στο Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Γραφείο της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας.

 • Καθεστώς Εργοδότησης: Πλήρης Απασχόληση

  Θέση: Λέκτορας

  Ειδικότητα: Μαγειρική

  Προγράμματα Σπουδών: Γαστρονομικές Τέχνες, Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική, Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων, Hotel Management

  Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα: Ο κος Άριστος Νικολάου είναι Λέκτορας στο KES College από το 2016. Είναι κάτοχος Πτυχίου (ΒΑ) με θέμα ‘Culinary Arts and Hospitality Management’ από το University of Derby και Ανώτερου Διπλώματος στις Επισιτιστικές Τέχνες από το ΑΞΙΚ. Κατέχει επίσης αριθμό πιστοποιητικών που αφορούν το θέμα των σπουδών του αφού έχει παρακολουθήσει ένα σημαντικό αριθμό σεμιναρίων. Έχει εργασιακή πείρα σε μεγάλο αριθμό επιχειρησιακών μονάδων στην Κύπρο από το 2007 μέχρι σήμερα, όπου διαδραμάτισε ιδιαίτερα σημαντικούς και συναφείς ρόλους όπως, αυτός του Chef. Βραβεύτηκε με Χάλκινο Βραβείο στο Διαγωνισμό Γαστρονομία 2006 (κατηγορία κοτόπουλο) και Αργυρό Βραβείο στο Διαγωνισμό Γαστρονομία 2014 (κατηγορία κυρίως πιάτο αρνί και ψάρι). Διδάσκει θέματα της ειδικότητας του.

 • Καθεστώς Εργοδότησης: Μερικής Απασχόληση

  Θέση: Λέκτορας

  Ειδικότητα: Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων

  Προγράμματα Σπουδών: Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων, Ιατρικοί Επισκέπτες, Γαστρονομικές Τέχνες, Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική, Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές, Αισθητική και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής, Hotel Management

  Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα: Η κα. Έλενα Παναγιώτου είναι Λέκτορας στο KES College από το 2020.  Είναι κάτοχος MBA του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης και απόφοιτη του τμήματος Οικονομικών της σχολής Οικονομικών Σπουδών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Επιπλέον, είναι υποψήφια διδάκτορας στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην επίδραση της εταιρικής κουλτούρας στις λογιστικές διαδικασίες και στη σύνδεση μεταξύ ικανοποίησης και αφοσίωσης των εργαζομένων με την παραγωγικότητά τους.

 • Καθεστώς Εργοδότησης: Πλήρης Απασχόληση

  Θέση: Λέκτορας

  Ειδικότητα: Μαγειρική

  Προγράμματα Σπουδών: Γαστρονομικές Τέχνες, Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική, Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων, Hotel Management

  Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα: Ο κος Γιώργος Πισιήλης είναι Λέκτορας στο KES College από το 2013 όπου διδάσκει μαθήματα των προγραμμάτων Επισιτιστικών Τεχνών. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου (ΜΑ) in Marketing από το London Metropolitan University, Πτυχίου (BA) in Professional Culinary Arts από το University of Derby και Ανώτερου Διπλώματος στον ίδιο κλάδο από το ΑΞΙΚ. Έχει εργασιακή εμπειρία σε ξενοδοχεία όπως το Cavo Maris Beach Hotel (καλοκαίρι 2013), Hilton Park (καλοκαίρι 2009) και Moniatis Hotel (καλοκαίρι 2008). Από το 2014 είναι Marketing Manager του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Γαστρονόμων Κύπρου Eurotoques. Έχει παρακολουθήσει αριθμό σεμιναρίων και είναι επίσης λήπτης βραβείων που αφορούν στο θέμα του. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων βραβεύτηκε στους εξής διαγωνισμούς

   - 2015: Traditional Menu / χρυσό μετάλλιο, Polus Center Gastronome, Cluj, Ρουμανία   

   - 2015: Restaurant Plated Dessert / χρυσό μετάλλιο, Polus Center Gastronome, Cluj, Ρουμανία                     

   - 2010: Restaurant Plated Dessert / χρυσό μετάλλιο, Γαστρονομία Γαστρογνωσία, Κύπρος

 • Καθεστώς Εργοδότησης: Πλήρης Απασχόληση

  Θέση: Λέκτορας

  Ειδικότητα: Πληροφορική

  Προγράμματα Σπουδών: Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές, Hotel Management

  Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα: Η κα Σοφία Πρατζιώτη είναι Λέκτορας στο ΚES College από το 2017. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου International Business, από το University of Birmingham και Μεταπτυχιακού τίτλου στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επίσης κατέχει πτυχίο Πληροφορικής από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Από το 2010 εργάζεται ως Λέκτορας και συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο, διδάσκοντας θέματα της ειδικότητας της. 

 • Καθεστώς Εργοδότησης: Πλήρης Απασχόληση

  Θέση: Λέκτορας

  Ειδικότητα: Μαγειρική

  Προγράμματα Σπουδών: Γαστρονομικές Τέχνες, Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική, Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων

  Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα: Η κα Μαρία Προδρόμου είναι Λέκτορας στο KES College από το 2016. Είναι κάτοχος Πτυχίου με θέμα Professional Culinary Arts από το University of Derby και Ανώτερου Διπλώματος στις Επισιτιστικές Τέχνες από το ΑΞΙΚ. Κατέχει επίσης αριθμό πιστοποιητικών που αφορούν το θέμα των σπουδών της αφού έχει παρακολουθήσει ένα σημαντικό αριθμό σεμιναρίων. Εργάστηκε στην εταιρεία Ζορπάς & Υιοί Λτδ ως Chef την περίοδο 2011-2016. Επίσης έχει εργασιακή πείρα σε αριθμό ξενοδοχειακών μονάδων στην Κύπρο από το 2007 μέχρι 2010, όπου εργάστηκε ως Pastry Chef. Βραβεύτηκε με Χρυσό Βραβείο στο Διεθνή Διαγωνισμό στην Κωνσταντινούπολη το 2010 (κατηγορία Ζυμαρικά), με Αργυρό Βραβείο στο Διεθνή Διαγωνισμό στην Κωνσταντινούπολη το 2010 (κατηγορία Grand Prix Master Chef Mystery Basket) και με Αργυρό Βραβείο στο Διαγωνισμό Γαστρονομία Γαστρογνωσία στην Κύπρο το 2010 (κατηγορία Grand Prix). Διδάσκει θέματα της ειδικότητάς της.

 • Καθεστώς Εργοδότησης: Πλήρης Απασχόληση

  Θέση: Ανώτερος Λέκτορας

  Ειδικότητα: Κλινική Διαιτολόγος και Διατροφολόγος

  Προγράμματα Σπουδών: Hotel Management, Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου, Γαστρονομικές Τέχνες, Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική, Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων

  Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα: Η Δρ. Ξάνθη Σοφοκλέους είναι Λέκτορας στο KES College από το 2017. Είναι κάτοχος Πτυχίου στην κλινική Διατροφή και Διαιτολόγια του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Maastricht School of Management. Κατέχει Διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το θέμα του Διδακτορικού της είναι Associations between Cypriot’s children television food advertising exposure and their eating behavior: An observational and diagnostic survey with the use of questionnaires and eating behavior tests in 1088 Cypriot children. Από το 2000-2010 εργάστηκε στην εταιρεία MSD Pharmaceutical company ως Ιατρικός Επισκέπτης. Το 2010-2018 διατηρούσε το δικό της γραφείο ως Κλινική Διαιτολόγος. Διδάσκει θέματα της ειδικότητάς της.

 • Καθεστώς Εργοδότησης: Μερική Απασχόληση

  Θέση: Λέκτορας

  Ειδικότητα: Κλινική Διαιτολόγος και Διατροφολόγος

  Προγράμματα Σπουδών: Hotel Management

  Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα: Η κα Έλενα Τρουλλίδου είναι κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος και διδάσκει στο KES College από το 2022. Είναι εγγεγραμμένο και ενεργό μέλος του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου, είναι εξειδικευμένη σε θέματα παχυσαρκίας και παιδικής διατροφής, Κλινικών Παθήσεων και έχει πραγματοποιήσει πολλές επιστημονικές ομιλίες σε θέματα υγείας –διατροφής – αθλητισμού. Η Έλενα παρακολουθεί ελίτ αθλητές με στόχο την αύξηση της απόδοσής τους. Αποτέλεσε επιστημονικός συνεργάτης των Peace Players International όπου ανέλαβε την εκπαίδευση παιδιών 8-18 ετών σε θέματα υγείας και σωστής διατροφής. Είναι συγγραφέας του εγχειριδίου σωστης διατροφικής αγωγής παιδιών “Οδηγίες για υγιεινή διατροφή» 2016. Επίσης διδάσκει Διαιτολογία και Διατροφή σε άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα από το 2007. Έχει συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Sigma και το ΡΙΚ, καθώς και αρθρογραφεί σε πλήθος περιοδικών και στηλών για θέματα αδυνατίσματος – κλινικών παθήσεων κτλ. Είναι αριστούχος απόφοιτος του τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και αριστούχος απόφοιτος Μεταπτυχιακού με κατεύθυνση στην Κλινική Διατροφή. Αυτήν την περίοδο εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή στο University of Nicosia. Η Έλενα Τρουλλίδου είναι ιδρυτής του διαιτολογικού κέντρου mydietspot Health & Weight Loss Center στη Λευκωσία το οποίο διατηρεί από το 2007, και έχει ως σκοπό την προαγωγή της Δημόσιας Υγεία.

 • Καθεστώς Εργοδότησης: Πλήρης Απασχόληση

  Θέση: Συντονιστής Προγράμματος Σπουδών, Ανώτερος Λέκτορας

  Ειδικότητα: Συντονιστής Προγραμμάτων Επισιτιστικών και Τουριστικών Σπουδών 

  Προγράμματα Σπουδών: Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων

  Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα: Ο κος Παναγιώτης Χατζησυμεού είναι Συντονιστής των Προγραμμάτων Σπουδών «Επισιτιστικών Τεχνών», «Ξενοδοχειακής Διεύθυνσης» και «Διεύθυνση Ταξιδιών /Τουρισμού» και Ανώτερος Λέκτορας στο KES College από το 2007. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (ΜΑ) στη Ξενοδοχειακή Διεύθυνση και Επισιτιστική Τέχνη και Πτυχίου (BA) in Hospitality Management από το Πανεπιστήμιο Middlesex και Ανώτερου Διπλώματος στις Γαστρονομικές Τέχνες από το ΑΞΙΚ. Έχει μεγάλη επαγγελματική εμπειρία σε πολλές χώρες από τις διάφορες θέσεις που κατείχε στο παρελθόν και κυρίως από την διεθνή αλυσίδα ξενοδοχείων Hilton Hotels από το 1980-1985 ως επίσης από τις Κυπριακές Αερογραμμές ως ο επικεφαλής των Υπηρεσιών Τροφοδοσίας από το 1985-2006. Είναι μέλος σε διάφορες επαγγελματικές οργανώσεις που αφορούν τον τομέα του και επίσης Πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος της Eurotoques-Cyprus και του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου. Είναι διαπιστευμένος από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ως αξιολογημένος εκπαιδευτής, αξιολογητής επαγγελματικών προσόντων, αξιολογητής κέντρων Επαγγελματικής κατάρτισης [ΚΕΚ] και αξιολογητής Δομών επαγγελματικής κατάρτισης [ΔΕΚ]. Είναι σύμβουλος σε επιχειρήσεις στην ανάπτυξη προσωπικού, εκπαίδευση και κτίσιμο νέων επιχειρήσεων. Διοργανώνει σε τακτικά διαστήματα σεμινάρια και διαλέξεις τόσο στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό σε εταιρείες και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Διδάσκει θέματα της ειδικότητάς του.                         

 • Καθεστώς Εργοδότησης: Πλήρης Εργοδότηση

  Θέση: Συντονίστρια των Προγραμμάτων Σπουδών, Ανώτερος Λέκτορας

  Ειδικότητα: Μοριακή Φαρμακολογία, Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία, Βιοχημεία

  Προγράμματα Σπουδών: Διοίκηση Ιατρικών Επισκεπτών, Ιατρικοί Επισκέπτες, Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου, Αισθητική

  Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα: Η Δρ. Μηλιώτου Ν. Ανδρούλλα, είναι Συντονίστρια των Προγραμμάτων Σπουδών "Διοίκηση Ιατρικών Επισκεπτών" (4 έτη, Πτυχίο), "Ιατρικοί Επισκέπτες" (3 έτη, Ανώτερο Δίπλωμα και 2 έτη, Δίπλωμα) και "Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου" (2 έτη, Δίπλωμα) και είναι Ανώτερη Λέκτορας στο KES College. Η κα. Μηλιώτου είναι Διδάκτωρ Μοριακής Φαρμακολογίας, του Τμήματος Φαρμακευτικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού τίτλου Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας και Μοριακής Διάγνωσης, του Τμήματος Φαρμακευτικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πτυχίου Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η Δρ. Μηλιώτου είναι κάτοχος υποτροφιών για τη διεκπεραίωση των διδακτορικών της σπουδών και είναι ενεργή ερευνητικά στον τομέα της Φαρμακολογίας και της Βιοτεχνολογίας, με επιστημονικά συγγράμματα, με πάνω από 237 επιστημονικές αναφορές (h-index 3), ενώ το ερευνητικό της ενδιαφέρον αφορά την παραγωγή και ενδοκυττάρια μεταφορά θεραπευτικών mRNAs. Το 2019, τα αποτελέσματα από την ερευνητική της δραστηριότητα έχουν κατατεθεί ως αίτηση για κατοχύρωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε εθνικό επίπεδο, ενώ το 2021 δημοσιεύθηκε και η αντίστοιχη διεθνής αίτηση πατέντας. Η Δρ. Μηλιώτου έχει επίσης συγγράψει ένα κεφάλαιο σε επιστημονικό βιβλίο και έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με ομιλίες και αναρτημένες ανακοινώσεις αλλά και σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα. 'Εχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα, σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και έχει διδάξει πληθώρα μαθημάτων στις περισσότερες ειδικότητες Επαγγελμάτων Υγείας. Επιπλέον, έχει συμβάλει στη συν-επικουρία των Εργαστηρίων Φαρμακολογίας Ι & ΙΙ, για τους προπτυχιακούς φοιτητές, από το 2015 μέχρι σήμερα, ενώ έχει εκπαιδεύσει πειραματικά μεγάλο αριθμό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στο Εργαστήριο Φαρμακολογίας, του Τμήματος Φαρμακευτικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η Δρ. Μηλιώτου διδάσκει θέματα της ειδικότητάς της

 • Καθεστώς Εργοδότησης: Μερικής Απασχόληση

  Θέση: Λέκτορας

  Ειδικότητα: Νομική, Ιατρικό Δίκαιο

  Προγράμματα Σπουδών: Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων

  Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα: Ο κ. Άγης Χαραλάμπους είναι Λέκτορας στο KES College από το 2021. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Ιατρικό Δίκαιο και Ηθική από το University of Kent (UK) και κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Birmingham City University (UK). Ο κ. Χαραλάμπους εργάζεται ως Δικηγόρος στον δικηγορικό οίκο Michael Kyprianou & Co LLC και ασχολείται με δικαστηριακές υποθέσεις αστικής και ποινικής φύσεως. Είναι επίσης ο υπεύθυνος του τμήματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Ο κ. Χαραλάμπους έχει παρακολουθήσει σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων σχετικά με την ιατρική αμέλεια καθώς και την πνευματική ιδιοκτησία τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό (Αυστρία, Γαλλία, Ελλάδα). Επίσης, ο κ. Χαραλάμπους είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής. Διδάσκει θέματα της ειδικότητας του.

 • Καθεστώς Εργοδότησης: Μερική Απασχόληση

  Θέση: Λέκτορας

  Ειδικότητα: Νομική

  Προγράμματα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Hotel Management

  Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα: Ο κ. Βασίλης Χαραλάμπους είναι Λέκτορας στο KES College από το 2021. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Εγκληματολογία και Ποινική Δικονομία από το University of Portsmouth (UK) και κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Leicester University (UK). Ο κ. Χαραλάμπους εργάζεται ως Δικηγόρος στον δικηγορικό οίκο George Z. Georgiou & Associates LLC και ασχολείται με την παροχή συμβουλών σε πελάτες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για θέματα αναδυόμενων τεχνολογιών και προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών Blockchain, Crypto-assets και Distributed Ledger Technology. Είναι επίσης ο υπεύθυνος του τμήματος Τεχνολογίας (GZGTech). Είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Τεχνολογίας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και ομιλητής σε συνέδρια Τεχνολογίας. Διδάσκει θέματα της ειδικότητας του.

5 Λεωφόρος Καλλιπόλεως
1055 Λευκωσία - Κύπρος

Τηλ. : +357 22 875737
Φαξ : +357 22 756562

Email: info@kes.ac.cy