Οδηγός φοιτητών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση:

 

5 Λεωφόρος Καλλιπόλεως
1055 Λευκωσία - Κύπρος

Τηλ. : +357 22 875737
Φαξ : +357 22 756562

Email: [email protected]