www.kes.ac.cy
Το Κολλέγιο Γενικές Πληροφορίες Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Προγράμματα Σπουδών Αξιολογήσεις & Συνεργασίες Αποστολή Αιτήματος Νέα Βιβλιοθήκη Ενημερωτικό Δελτίο Δίδακτρα
Share this page
 • Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
 • Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε)
 • Κρατική Χορηγία

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Φοίτηση: Πρωινή ή Βραδινή

Κριτήρια Εισδοχής:

Απολυτήριο Λυκείου ή Ιδιωτικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διάρκεια Σπουδών:

2 έτη

 

Συντονιστής/στρια Προγράμματος:

Δρ. Δημήτριος Σαρρής

Γραφείο: Καλλιπόλεως 5, 1055 Λευκωσία 

Τηλ.: 0035722875737

E-mail: env.management@kes.ac.cy

Δείτε τη Δομή του Προγράμματος

Τεχνικός Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα)

Πλεονεκτήματα Φοιτητών

Σήμερα, οι επιδράσεις στο φυσικό περιβάλλον ως αποτέλεσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της βιομηχανίας είναι πέραν από εμφανείς, με την κλιματική αλλαγή να απειλεί πλέον τη διαβίωση στον πλανήτη. Έτσι, αλλαγές στις νομοθεσίες για προστασία του περιβάλλοντος είναι πλέον πιο συχνές και προβλέπουν πιο αυστηρά όρια και πρακτικές ώστε να προστατευτεί το περιβάλλον για τις επόμενες γενιές. Οι πρακτικές που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις για προστασία του περιβάλλοντος χρειάζονται δυναμικά και καινοτόμα προγράμματα για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της νομοθεσίας και της αγοράς. Χρειάζονται στελέχη που να συνδυάζουν ακαδημαϊκές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες ώστε να βελτιώνουν την περιβαλλοντική τους επίδοση.

Το καινοτόμο Πρόγραμμα Σπουδών “Τεχνικός Περιβαλλοντικής Διαχείρισης” εμπερικλείει ακριβώς τη σύγχρονη προσέγγιση στην περιβαλλοντική διαχείριση μέσα από κατάλληλα δομημένα μαθήματα που απαντούν στις ανάγκες των επιχειρήσεων και οργανισμών που καλούνται να εφαρμόσουν τη νομοθεσία και να διαχειριστούν τα περιβαλλοντικά τους θέματα. Ο Τεχνικός Περιβαλλοντικής Διαχείρισης μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα και επί της ουσίας μια επιχείρηση να τηρεί τη νομοθεσία, να δραστηριοποιείται με περιβαλλοντική συνείδηση, να διαχειρίζεται αποδοτικά τους φυσικούς πόρους με αμοιβαίο όφελος και να απολαμβάνει το προφίλ της κοινωνικά αποδεκτής επιχείρησης. 

Ευαισθητοποίηση των αποφοίτων γύρω από το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά προβλήματα και παροχή σ’ αυτούς των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε να είναι σε θέση να δίνουν συμβουλές για:

 • την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων πάνω στο περιβάλλον από την ανθρώπινη δραστηριότητα.
 • τη διαμόρφωση και εφαρμογή περιβαλλοντικής πολιτικής σε μια επιχείρηση.
 • την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών στρατηγικών στις εταιρικές στρατηγικές, έτσι που εφαρμόζοντας διάφορα εργαλεία όπως ΣΠΔ (Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης), να πετυχαίνουν καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση.
 • να καλλιεργήσουν οι απόφοιτοι το αίσθημα ευθύνης σε σχέση με το περιβάλλον και να ενισχύσουν την περιβαλλοντική τους συνείδηση.
 • να κατανοήσουν οι απόφοιτοι την αλληλοσυσχέτιση ανθρώπου, πολιτισμού και φυσικού περιβάλλοντος.
 • να είναι σε θέση να υπολογίζουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της κάθε επιχείρησης και να μπορούν να εφαρμόσουν τα κατάλληλα μέτρα για μείωσή του.
 • να γνωρίζουν την Ευρωπαϊκή και την Κυπριακή Νομοθεσία σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα, ούτως ώστε να τονίζουν την ανάγκη εναρμόνισης με την περιβαλλοντική νομοθεσία στις διάφορες επιχειρήσεις και να συμβάλουν στην επίτευξή τους.
 • να μπορούν να βοηθήσουν στην υιοθέτηση μιας σωστής πολιτικής για την Εταιρική Περιβαλλοντική Ευθύνη και να βελτιώσουν πραγματικά την εικόνα της επιχείρησης στους πελάτες.

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GREEN DOT

 

Το KES College έχει συνάψει συμφωνία με την εταιρεία συλλογικού συστήματος ανακύκλωσης GREEN DOT ώστε οι φοιτητές του Προγράμματος να εκτελούν την πρακτική τους στην εταιρεία αυτή.

Ευκαιρίες Εργοδότησης

- Εργοδότηση σε οποιαδήποτε επιχείρηση αναφορικά με: 

 • Θέματα εφαρμογής της Νομοθεσίας για το Περιβάλλον
 • Εκπόνηση μελετών για Περιβαλλοντολογικά Θέματα που αφορούν την επιχείρηση
 • Συστήματα Περιβαλλοντολογικής Διαχείρισης

 

- Δήμους και Συμβούλια Βελτιώσεως

- Εταιρείες / Οργανισμούς Διαχείρισης Χώρων Υγιεινής Ταφής Απορριμμάτων

- Εταιρείες ανακύκλωσης

- Σύμβουλος σε Επιχειρήσεις για Ορθή Περιβαλλοντική Διαχείριση και Ανάπτυξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων

Σεπτέμβριος 2017

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Νέα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5
1055 Λευκωσία - Κύπρος
Τηλ. : +357 22 875737
Φαξ : +357 22 756562
Email: info@kes.ac.cy

 | Δημιούργημα της: Dynamic Works

Με την ισχύ του EasyConsole CMS